Polish Printmaking

06.10.2013

15. MFG

15.MGF

Miejska Galeria Sztuki w Łodzi ma zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w 15. międzynarodowej wystawie Małe Formy Grafiki,Polska – Łódź ‘14 , która odbędzie się w Łodzi od czerwca do września 2014 roku.

Nadesłane prace będą kwalifikowane do ekspozycji przez międzynarodowe jury powołane przez organizatora imprezy. Do udziału w wystawie zostaną dopuszczone jedynie odbitki z płyt graficznych nieprzekraczających wymiarów 12 x 15 cm , wykonane na papierach nie większych niż 25 x 20 cm (bez passe-partout).

Uprzejmie prosimy o nadsyłanie prac powstałych w latach 2011-2013 (ograniczenie czasowe nie dotyczy autorów uczestniczących w wystawie po raz pierwszy) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2013 roku. Grafiki należy nadsyłać wyłącznie listami zwykłymi lub poleconymi (ze względu na komplikacje celne wykluczone przesyłki wartościowe w pakietach i paczkach).

Najlepsze zestawy prac zostaną wyróżnione Honorowymi Medalami, zaś wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom i katalog wystawy.

W celu przygotowania katalogu prosimy Pana/Panią o dokładne wypełnienie karty zgłoszenia (na maszynie lub pismem drukowanym) i odesłanie wraz z grafikami.

Plonem dotychczasowych wystaw jest wartościowa, licząca 11.115 prac, kolekcja współczesnych grafik z ponad 70 krajów, dzięki której Miejska Galeria Sztuki w Łodzi promuje twórczość graficzną w Polsce i za granicą. Będziemy wielce zobowiązani, jeśli zechce Pan/Pani wzbogacić naszą kolekcję swoimi pracami zakwalifikowanymi na wystawę. Uprzejmie prosimy o jednoznaczną decyzję: czy wyraża Pan/Pani zgodę na pozostawienie prac w kolekcji Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi.

Licząc na łaskawe przyjęcie naszego zaproszenia przesyłamy wyrazy poważania i szacunku.

Małgorzata Dzięgielewska
Sekretarz wystawy

ElĹźbieta Fuchs
Kurator wystawy

karta zgłoszeniowa
  • 06.10.2013