Polish Printmaking

19.12.2010

7 Biennale Grafiki Studenckiej

7 Biennale Grafiki Studenckiej

Informujemy, i?? rozpocz???a si? ju?? rejestracja prac na 7 Biennale Grafiki Studenckiej w Poznaniu.

Prace nale??y wysy??a? do dnia 31 grudnia 2010 na adres:

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu.
Katedra Grafiki
60-967 Pozna?? 9
Al. Marcinkowskiego 29
skrytka pocztowa 191

Szczeg????owe informacje na stronie Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
  • 19.12.2010