Polish Printmaking

13.03.2013

8 Biennale Grafiki Studenckiej Pozna?? 2013

8BGS

W dniach 24??25 stycznia 2013 roku odby??y si? obrady Jury 8 Biennale Grafiki Studenckiej organizowanego przez Katedr? Grafiki Wydzia??u Grafiki i Komunikacji Wizualnej UAP w Poznaniu. Na konkurs wp??yn???o 1156 prac 353 autor??w.

wi?cej informacji ?
  • 13.03.2013