Polish Printmaking

24.11.2010

Agata Gertchen laureatkń? III Og??lnopolskiego Konkursu Grafiki im. Ludwiga Meidnera

III Og??lnopolski Konkurs Grafiki im. Ludwiga Meidnera

Jury III Og??lnopolskiego Konkursu Grafiki im. Ludwiga Meidnera obradowa??o 11 sierpnia 2010 roku w nastń?pujń?cym w sk??adzie:‚?®

prof. Andrzej Basaj, ASP we Wroc??awiu, ‚?®
Andrzej Dudek-D??rer, artysta sztuki medi??w,‚?®
prof. Zdzis??aw Nitka, ASP we Wroc??awiu.‚?®

Jury po wnikliwym obejrzeniu nades??anych oko??o 200 prac wy??oni??o zwyciń?zc??w.

‚?®‚?®Nagrodń? GRAND PRIX (4000 z??) zostaje uhonorowana AGATA GERTCHEN - za zestaw prac
"Panta rhei I", linoryt, rysunek, 70x100 cm, 2010;
"Panta rhei II", linoryt, rysunek, 70x100 cm, 2010;
"Czasoprzestrze?? I", linoryt, rysunek, 70x100 cm, 2010.

‚?®I NAGRODń? otrzymuje NATALIA ROMANIUK za zestaw prac
"Byń? cz??owiekiem to znaczy udawań? cz??owieka 1", druk pigmentowy, 70x100 cm, 2009;
"Byń? cz??owiekiem to znaczy udawań? cz??owieka 3", druk pigmentowy, 70x100 cm, 2009;

‚?®II NAGRODń? - SZYMON KA?öMIERCZAK za zestaw prac
"Jajo 1a", serigrafia, 100x70 cm, 2010;
"Jajo 1c", serigrafia, 100x70 cm, 2010;
"Jajo 1d", serigrafia, 100x70 cm, 2010;

‚?®III NAGRODń? - EUGENIUSZ DELEKTA za pracń?
"Znaki i symbole III", druk cyfrowy, 87x62 cm, 2010.

‚?®‚?®WYR????NIENIA HONOROWE otrzymujń? (w kolejno??ci alfabetycznej) za prace:
‚?®Marek Batorski ("W osamotnieniu", linoryt, 68x98 cm, 2010; Z cyklu "Rytmy", linoryt, 96x66 cm, 2010),‚?®
Krzysztof Marek Bń?k ("Walce", druk cyfrowy, 70x50 cm, 2010; "Martwa natura holenderska", druk cyfrowy, 70x50 cm, 2010),
‚?®Marcin Cziomer ("Hipostaza I", druk cyfrowy, 100x100 cm, 2009),‚?®
Agata Dworzak-Subocz ("Thing about pink 2", druk solwentowy, 70x100 cm, 2010),‚?®
Jerzy Gorbas ("Autoportret IV", linoryt, 20x16 cm, 2009/2010; "Akt I", linoryt, 15x10 cm, 2010; "Portret I (Portret Grzegorza)", linoryt, 21x15 cm, 2010),‚?®
Monika Grubizna ("Rowerek" z cyklu "Ma??y frustrat", serigrafia, 100x70 cm, 2008; "Ogonek" z cyklu "Cukiereczki", serigrafia, 100x70 cm, 2008),
‚?®J??zef Knopek ("Panta rhei - legenda", miedzioryt punktowy, 70x100 cm, 2009; "Panta rhei - locus", miedzioryt punktowy, 70x100 cm, 2009);
‚?®Anna Kod?? ("Bez tytu??u", linoryt, 80x60 cm, 2010),
‚?®Marta Kubiak ("The two monsters have broken out 1", serigrafia, 70x100 cm, 2010; "The two monsters have broken out 2", serigrafia, 70x100 cm, 2010),‚?®
Tomasz Kukawski ("Here somwhere there", kolografia, linoryt, 65x87 cm, 2010; "Out of the shade (no lihgt)", kolografia, linoryt, 65x87 cm, 2007),
‚?®Ewa Kutylak-Katamay ("Noc", sucha ig??a, mezzotinta, 50x68 cm, 2009; "Jakub", sucha ig??a, 32x49 cm, 2007),‚?®
Andrzej Lewandowski ("4DON, Tam najlepiej, intaligo, 78x40 cm, 2009),‚?®
Kamila ?Āugowska ("Miror - error" z serii "Color and shape", serigrafia, 60x42 cm, 2010),
‚?®Dorota Maro?? ("Bez tytu??u III", sitodruk, 100x70 cm, 2009),‚?®
Weronika Siupka ("Wnń?trze walcowni I", akwaforta, 33,5x49 cm, 2009; "Bez tytu??u", mezzotinta, akwaforta, 33,5x49 cm, 2009),‚?®
Sylwia Suchanek ("Po drugiej stronie", linoryt, 100x70 cm, 2010; "Saturn", linoryt, 100x70 cm, 2010),‚?®
Patrycja Wojtczak ("Kompozycja 1", litografia, 70x100, 2008),
‚?®Kamil Zaleski ("Autoportret" z cyklu "4.2009", papier czerpany z w??asnych w??os??w, serigrafia, 30x20 cm, 2009; "Autoportret" z cyklu "7.2009", papier czerpany z w??asnych w??os??w, serigrafia, 30x20 cm, 2009);
‚?®Leszek Zbijowski ("We mgle I", druk cyfrowy, 62x86 cm, 2009).‚?®‚?®

Ponadto jury zakwalifikowa??o na wystawń? pokonkursowń? prace nastń?pujń?cych autor??w (w kolejno??ci alfabetycznej):‚?®
Manfred Bator‚?®
Kamila Bednarska‚?®
Joanna Boń?kowska-Cisek‚?®
Przemys??aw Bukowski‚?®
?Āukasz Cywicki‚?®
Adam Czech‚?®
Magdalena Czerniawska
‚?®Ma??gorzata Dawczy??ska‚?®
Jerzy Dmitruk‚?®
El??bieta Dul-Ledwosi??ska‚?®
Micha?? Gń?tarek‚?®
S??awomir Grabowy‚?®
Alicja Habisiak-Matczak‚?®
Anna Haka‚?®
Joanna Janowska-Augustyn
‚?®Janusz Jń?drzejczyk‚?®
Magdalena Kacperska
‚?®Marta Ko??odziejska‚?®
Eliza Kozielewska‚?®
Krzysztof Krawiec‚?®
Aleksandra Kuczara‚?®
Agnieszka ?Āakoma
‚?®Monika ?Āukowska‚?®
Tomasz Matczak‚?®
G?äza N?ämeth
‚?®Anna Karolina Nikolaidis
‚?®Anna Nowakowska
‚?®Marta Oleszkiewicz
‚?®Viola Orzechowska‚?®
Joanna Paljocha-Bielawska‚?®
Leon Pń?dzia??ek
‚?®El??bieta Plisiecka‚?®
Aleksandra P??achta‚?®
Anna Sadowska‚?®
Adam Sikorski‚?®
Anna Szuma??ska
‚?®Piotr Zalewski

‚?®‚?®Wernisa?? wystawy po??ń?czony z wrń?czeniem nagr??d odby?? siń? w sobotń? 20 listopada 2010 w galerii Miejskiego O??rodka Kultury i Sportu przy ul. Kochanowskiego 5 w Ole??nicy.

‚?®Wiń?cej informacji, zdjń?ń? i wystawa internetowa na www.konfraterniakulturalna.pl
  • 24.11.2010