Polish Printmaking

14.12.2010

Bartosz Naprawa zwyci─?zc─? konkursu "W stron─? dawnych Mistrz??w"

Bartosz Naprawa

Bartosz Naprawa zwyci─?zc─? konkursu graficznego: "W stron─? dawnych Mistrz??w" . Konkurs organizowany by?? przez Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. By??o to przedsi─?wzi─?cie towarzysz─?ce Mi─?dzynarodowej Konferencji Naukowej po??wi─?conej grafice i rysunkowi: "Metodologia, metoda i terminologia grafiki i rysunku. Teoria i praktyka" , kt??ra odby??a si─? w dniach 1-3 grudnia 2010 roku.

Bartek jest studentem III r. Wydzia??u Grafiki i Sztuki Medi??w. Zwyci─?skie prace powsta??y w Pracowni Technik Miedziorytniczych prof. Anny Janusz-Strzy?? i as. Mariusza Gorzelaka.

Mariusz Gorzelak
  • 14.12.2010