Polish Printmaking

14.12.2010

Ewa Kutylak GRAFIKA

Ewa Kutylak

Wernisa?? wystawy Ewa Kutylak pt. "Grafika" odb?dzie si? w ??rod? 8 grudnia 2010 r. o godzinie 12.00 w Galerii 3 Ra-My.

Ewa Kutylak jest absolwentk? Akademii Sztuk Pi?knych we Wroc??awiu (dyplom 2001). Uprawia grafik? warsztatow? pos??uguj?c si? klasycznymi technikami graficznymi: such? ig???, mezzotint?, akwafort?. Zajmuje si? r??wnie?? ilustracj? i projektowaniem graficznym. Bra??a udzia?? w wielu wystawach grafiki w kraju i zagranic?. Zdoby??a wiele nagr??d i wyr????nie??, najwa??niejsze z nich to:
2010 - III Og??lnopolski Konkurs Grafiki im. Ludwiga Meidnera - wyr????nienie
2010 - Mi?dzynarodowy Kurs GafikiArtystycznej, pracownia KAUS, Urbino, W??ochy (zaproszenie)
2010 - VIII Mi?dzynarodowy Konkurs Graficzny na Ekslibris, Gliwice - wyr????nienie
2008 - IX Festiwal Sztuki Wysokiej - Marzyciele, Galeria Stalowe Anio??y - Bytom - wyr????nienie
2007 - VII Mi?dzynarodowy Konkurs Graficzny na Ekslibris, Gliwice - nominacja
2007 - Impresja - Ekspresja, Konkurs na Ma??? Form? Graficzn?, Katowice - wyr????nienie
2007 - Stypendium Funduszu Promocji Tw??rczo??ci Ministerstwa Kultury w Warszawie
2005 - VIII Biennale Grafiki im. Josep de Ribera, X??tiva (Walencja), Hiszpania - wyr????nienie
2004 - Stypendium Funduszu Promocji Tw??rczo??ci Ministerstwa Kultury w Warszawie
2003 - VII Biennale Grafiki im. Josep de Ribera, X??tiva (Walencja), Hiszpania - wyr????nienie
2001 - Stypendium Fundacji Stypendia i Nagrody T. Kulisiewicza w Warszawie
2000 - Konkurs na grafik? i malarstwo, American Restaurants, Wroc??aw - II nagroda
2000 - Konkurs na plakat artystyczny ??wi?to Wroc??awia - Millennium, Wroc??aw - I nagroda

Zapraszam i Pozdrawiam
Mariusz Gorzelak
  • 14.12.2010