Polish Printmaking

11.09.2012

GRAFIKA I EDUKACJA. POLSKIE UCZELNIE ARTYSTYCZNE

Grafika i Edukacja

Serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy:

Grafika i Edukacja. Polskie uczelnie Artystyczne

otwarcie wystawy: 13 wrze??nia 2012, godz. 18.00
daty graniczne: 14 wrze??nia ?? 7 pa??dziernika 2012
Pa??ac Sztuki TPSP w Krakowie
pl. Szczepa??ski 4, 31-011 Krak??w

  • 11.09.2012