Polish Printmaking

15.06.2010

GRAFIKA.WROC?üAW-KRAK??W.KONFRONTACJE

Doll System - Ma??gorzata ET-BER Warlikowska

Marcin Cziomer i Krzysztof Dziedzic - kuratorzy
zapraszaj─? na wernisa?? wystawy
GRAFIKA.WROC?üAW-KRAK??W.KONFRONTACJE
w pi─?tek 25 czerwca 2010 o godz. 19 do Centrum Sztuki Ô??ImpartÔ?Ł
we Wroc??awiu na ul. Mazowieckiej 17.

Na wystaw─?, kt??ra we wrze??niu ub. roku otwiera??a w Krakowie Mi─?dzynarodowe Triennale Grafiki, a teraz prezentowana jest we Wroc??awiu, sk??adaj─? si─? prace 14 artyst??w reprezentuj─?cych ??rodowisko

wroc??awskie

ANDRZEJ BASAJ
ANDRZEJ DUDEK-D??RER
PAWE?ü FR─?CKIEWICZ
MARIUSZ GORZELAK
ZDZIS?üAW NITKA
JACEK SZEWCZYK
MA?üGORZATA ET BER WARLIKOWSKA

oraz krakowskie

MAREK BATORSKI
S?üAWOMIR CHRYSTOW
MARCIN CZIOMER
JERZY DMITRUK
HIERONIM KOZ?üOWSKI
MONIKA WANYURA-KUROSAD
JACEK ZABORSKI

Wystawa czynna do ko??ca lipca 2010.
Towarzyszy jej katalog.
  • 15.06.2010