Polish Printmaking

18.11.2010

Grafika wroc??awska - uczniowie

Grafika wroc??awska - uczniowie

WROC?AWSKA GRAFIKA WARSZTATOWA UCZNIOWIE
prof. Andrzeja Basaja
prof. Anny Janusz-Strzy??
as. Mariusza Gorzelaka

Wernisa??: 18:00 18.11.2010
M??odzie??owy Dom Kultury nr 2 w Lublinie, ul Bernardy??ska 14a
Wystawa czynna od 18.11. do 18.12.2010 r.

Prezentowana wystawa jest przegl?dem dokona?? student??w z Pracowni Technik Miedziorytniczych Katedry Grafiki Warsztatowej wroc??awskiej ASP. Pracownia przez wiele lat by??a prowadzona przez prof. Andrzeja Basaja, kt??ry to w tym roku przeszed?? na emerytur?.

Obecnie pracowni? kieruje prof. nadzw. Anna Janusz-Strzy??, kt??rej asystentem jest Mariusz Gorzelak - wychowankowie prof. A. Basaja. W pracowni od zawsze ???czono szacunek dla tw??rczo??ci indywidualnej studenta z jednoczesnym poszanowaniem dla rzemios??a graficznego. Prezentowane grafiki reprezentuj? bogactwo technik graficznych druku wkl?s??ego i wypuk??ego (sucha ig??a, akwaforta, akwatinta, linoryt itp.) oraz r????norodno??? postaw artystycznych m??odych tw??rc??w.

  • 18.11.2010