Polish Printmaking

11.09.2012

Grand Prix M??odej Grafiki Polskiej Krak??w 2012

Grand Prix M??odej Grafiki Polskiej

Serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy:

Grand Prix M??odej Grafiki Polskiej
pi?tek, 14 wrze??nia 2012 o godz. 18.00
Kontenery, Plac Szczepa??ski w Krakowie

wi?cej o wystawie ?
  • 11.09.2012