Polish Printmaking

28.03.2009

1 MI─?DZYNARODOWE BIENNALE ARTYSTYCZNEJ GRAFIKI CYFROWEJ DLA STUDENT??W I M?üODZIE??Y

IBO digital

Instytut Sztuki Uniwersytetu ??l─?skiego oraz Wydzia?? Sztuk Pi─?knych Uniwersytetu Ostrawskiego og??aszaj─? pierwsz─? edycj─? Mi─?dzynarodowego Biennale Artystycznej Grafiki Cyfrowej dla Student??w i M??odzie??y.

TEMAT PRZEWODNI BIENNALE BRZMI:
SZTUKA/NAUKA - NAUKA/SZTUKA
czyli jak wsp????czesne osi─?gni─?cia naukowe oraz j─?zyk naukowego obrazowania mog─? inspirowa─? artyst??w.
Termin nadsy??ana p??yt CD z pracami:
29 maja 2009

Wi─?cej informacji na stronie:
www.ibo.us.edu.pl
  • 28.03.2009