Polish Printmaking

13.05.2015

INGRID LEDENT

ingrid-ledent

Zapraszamy do udzia??u w warsztatach, seminarium i wyk??adzie belgijskiej artystki Ingrid Ledent z The Royal Academy of Fine Arts w Antwerpii.

We have pleasure to invite you to take part in the workshops, seminar and lecture by the Belgian srtist Ingrid Ledent from The Royal Academy of Fine Arts Antwerp.

Wyk??ad / lecture
13.05.15, 11.00 - 12.30,
sala audytoryjna / auditorium 410,
Traugutta 19/21, Wroc??aw

My??li o pami?ci przysz??o??ci / Thoughts about the memory of the future
Ingid Ledent, Evolution of works
Litho workshop Royal Academy of Fine Arts Antwerp
How a Whirl i Time, an instalation by Ingrid Ledent, was made

Warsztat/ workshop
14.05.15, 10.00 - 18.00
Pracownia litografii i promocji grafiki / Studio of Lithography and Graphics' Promotion 601, Traugutta 19/21, Wroc??aw

Litograwiura, technika asfaltowa, stosowanie myd??a i marker??w szelakowych na kamieniu / Lithogravure, asphaltum technique, the use of soap and marker on lithographic stone

Seminarium / seminar
15.05.15, 10.13,
Pracownia litografii i promocji grafiki / Studio of Lithography and Graphics' Promotion 601, Traugutta 19/21, Wroc??aw

  • 13.05.2015