Polish Printmaking

30.05.2009

Jan Szmatloch w Galerii 3 Ramy

Jan Szmatloch w Galerii 3 ramy

Profesor Andrzej Basaj z Akademii Sztuk Pi?knych we Wroc??awiu ma zaszczyt zaprosi? na wystaw? 15 akwafort prof. Jana Szmatlocha w Galerii 3 RAMY (galerii uczelnianej) od 28 maja do 15 czerwca 2009.

Wystawa ma charakter retrospektywny, uwzgl?dnia bardzo r????ne okresy i cykle graficzne artysty. Od cyklu ??Okien? po ??Kalendarze ??l?skie? realizowane ostatnio. Skala prezentowanych akwafort a tak??e motywy rysowane zdaj? decydowa? o specyficznym charakterze tej prezentacji.
  • 30.05.2009