Polish Printmaking

22.01.2014

Jan Pamu??a. Grafika

Jan Pamu??a. Grafika

Rektor i Kanclerz Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Prezes Stowarzyszenia Mi?dzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie
wraz z Artyst?

zapraszaj? na otwarcie wystawy

Jan Pamu??a. Grafika

16 stycznia 2014 roku (czwartek) o godzinie 16:00
Galeria Oko dla Sztuki, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Budynek B, ul. Gustawa Herlinga??Grudzi??skiego 1, Krak??w

wystawa trwa do 19 lutego 2014 r.

Serdecznie zapraszamy na wystaw? grafik Profesora Jana Pamu??y, wybitnego artysty od wielu lat zwi?zanego z krakowskim Triennale Grafiki, pe??ni?cego w latach 2010 ?? 2013 funkcj? Prezesa Stowarzyszenia Mi?dzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie. Dzi?kuj?c za ogromy trud kierowania naszym Stowarzyszeniem mamy przyjemno??? zaprezentowania na wystawie w galerii OKO dla SZTUKI grafik wykonanych w ostatnim okresie.

wi?cej o wystawie
  • 22.01.2014