Polish Printmaking

13.06.2010

Kadra > grafika_umk

Kadra Grafika UMK

26 maja (??roda) o godz. 11.00 w Zak??adzie Grafiki Wydzia??u Sztuk Pi?knych (ul. Sienkiewicza 30/32, parter) odby?? si? wernisa?? wystawy "Kadra > grafika_umk", na kt??rej zaprezentowana zosta??a tw??rczo??? pracownik??w Zak??adu Grafiki Wydzia??u Sztuk Pi?knych UMK w Toruniu.

http://serigrafiaumk.com/kadra-wystawa.html
  • 13.06.2010