Polish Printmaking

31.07.2012

Konkurs na plakat wizerunkowy Instytutu Polskiego w Wiedniu

Instytut Polski w Wiedniu - konkurs na plakat

Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Instytut Polski w Wiedniu. Instytut Polski w Wiedniu prezentuje mieszkańcom Austrii polską kulturę, historię, naukę i wiedzę o współczesnej Polsce oraz polskim społeczeństwie, a ponadto działa na rzecz wzmocnienia współpracy pomiędzy polskimi i austriackimi instytucjami kulturalnymi, środowiskami opiniotwórczymi i artystami. Program Instytutu obejmuje m.in. koncerty, spotkania literackie, wystawy, dyskusje i imprezy z takich dziedzin jak muzyka klasyczna, jazz, muzyka alternatywna, teatr, taniec, sztuki wizualne, literatura, film, historia,edukacja, nauka.

Cel konkursu

Celem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie utworu w formie plakatu wizerunkowego Instytutu Polskiego w Wiedniu. Plakat powinien odzwierciedlać działalność Instytutu – promocję kultury polskiej za granicą. Plakat wykorzystywany będzie do kampanii wizerunkowej Instytutu, m. in. na stronie internetowej IP, w newsletterach, publikacjach, itp. Zawiśnie w pomieszczeniach Instytutu, jak również w miejscach, gdzie odbywają się imprezy kulturalne organizowane przez Instytut.

Warunki uczestnictwa

W konkursie mogą uczestniczyć studenci i absolwenci uczelni artystycznych z Polski i Austrii oraz profesjonalni/zawodowi artyści plastycy i graficy. Każdy Autor może nadesłać maksymalnie 2 plakaty. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.

Format plakatu

Format utworu (plakatu):
70 x 100 cm, orientacja pionowa.

Termin i miejsce nadsyłania (utworów) plakatów
Plakaty w wersji wydrukowanej i elektronicznej należy przesłać na adres Instytutu Polskiego do dnia 30.11.2012.

Nagrody

Organizator przewiduje przyznanie dwóch nagród głównych:
1. Nagroda główna dla polskiego laureata: tygodniowy pobyt studyjny w Wiedniu (wiosna 2013)
2. Nagroda główna dla austriackiego laureata: tygodniowy pobyt studyjny w Warszawie (wiosna 2013)
oraz wyróżnień.

Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane dodatkowo w specjalnym katalogu oraz wystawione na specjalnie przez Instytut przygotowanej wystawie pokonkursowej w ramach Triennale Grafiki w Wiedniu w 2013 roku.

Dokładne informacje na temat konkursu zawarte są w Regulaminie Konkursu (załącznik PDF).
  • 31.07.2012