Polish Printmaking

06.12.2012

Krak??w - Wroc??aw KONFRONTACJE II

konfrontacje2

Zapraszamy na wernisa?? 6 XII 12, o godz. 17 do nowego budynku ASP WROC?AW,
'Galeria w Centrum Sztuk U??ytkowych'
ul. Traugutta 19/21, Wroc??aw


Przed trzema laty z inicjatywy Krzysztofa Dziedzica oraz Marcina Cziomera powsta??a wystawa Grafika. Krak??w Wroc??aw. Konfrontacje I. Tym razem drug? edycje tej wystawy kontynuuj? w roli kurator??w Marcin Cziomer, Andrzej Dudek Durer oraz Agata Gertchen, Dziesi?ciu grafik??w z Krakowa / Brincken, Cziomer, Dmitruk, Miga, O????g, Pamu??a, Sroka, Tomalski, Wanyura-Kurosad, Zaborski oraz dziesi?ciu grafik??w z Wroc??awia / Dudek-D??rer, Et Ber Warlikowska, Fr?ckiewicz, Gertchen, Gorzelak, Janusz-Strzy??, Nitka, Nowicki, Olszewski, Tyszkiewicz/ prezentuje r????norodne prace. W projekcie uczestnicz? zar??wno bardzo znani arty??ci jak i tw??rcy m??odszego pokolenia. Wystawa reprezentuje bardzo r????norodne podej??cie do zrozumienia idei grafik wsp????czesnej zar??wno od strony formy, techniki, technologii jak i tre??ci.

Wystawa towarzysz?ca Mi?dzynarodowemu Triennale Grafiki w Krakowie 2012.
  • 06.12.2012