Polish Printmaking

30.05.2009

NEURONALNE PRZESTRZENIE - Ewa Zawadzka

Neuronalne Przestrzenie

Zapraszamy na wystaw? malarstwa i grafiki prof. Ewy Zawadzkiej "NEURONALNE PRZESTRZENIE"
1 - 16 czerwca 2009, Galeria + , Katowice
wst?p wolny

Ewa Zawadzka - profesor Akademii Sztuk Pi?knych w Katowicach i Akademii im. Jana D??ugosza w Cz?stochowie prezentuje w Rondzie Sztuki tw??rczo??? ostatnich pi?ciu lat. Wystawa pokazuje ??wiat monumentalnych przestrzeni, pustych wn?trz, tuneli i labirynt??w zakl?ty w obrazach i grafikach.

"Sztuka jest poprowadzon? w rzeczywisto??ci neuronalnej, prawdziw? ??cie??k? z??udze??, jedyn? szans? na nast?pny krok ewolucji. Jedynym krokiem do??wiadczenia, kt??ry niesie nasze istnienie ku odczuwaniu i rozumieniu przez widzenie. Materialno??? dzie??a sztuki nie musi odgrywa? istotnej roli, fotografia jest tak samo "prawdziwie" oryginalna jak obraz. Zdarzenie prowokowane przez artyst? tak samo nieodwo??ane jak przypadek. Stoimy przed murem wybor??w, pod??wiadomie wybieramy iluzj?. Iluzja daje nadziej? na dalsz? w?dr??wk?(...) Arty??ci - pos??a??cy ewolucji - najpierw na sobie testuj? nowe po???czenia neuronalne. Pracuj? latami nad powstaniem milimetra kwadratowego nowej wyobra??ni, dzi?ki ich otwarto??ci na zmiany - ??wiat staje si? obrazem zmiennym i ??yj?cym."

/Dorota Folga Januszewska fragment z przygotowywanej ksi???ki: "Muzeologia neuronalna. Muzea artyst??w"/
  • 30.05.2009