Polish Printmaking

22.11.2009

OLGA PA?üKA-??LASKA - GRAFIKA

Olga Pa??ka-??l─?ska

OLGA PA?üKA-??LASKA - GRAFIKA
GLIWICE, UL. BIA?üEJ BRAMY 10
WERNISA?? 20.11.09. GODZ. 19.00
WYSTAWA POTRWA DO 20.12.09

OLGA PA?üKA-??LASKA |bio|

Urodzona w 1980 roku w Katowicach. W latach 1999-2004 studia na Akademii Sztuk Pi─?knych w Katowicach zako??czone dyplomem z wyr????nieniem, zrealizowanym w pracowni druku wkl─?s??ego prof. Jana Szmatlocha (cykl grafik wykonanych w technice akwatinty i suchej ig??y pt. Ô??GraniceÔ?Ł) dyplom dodatkowy Ô?? cykl obraz??w pod opiek─? prof. Jacka Ryka??y. Siedem wystaw indywidualnych, udzia?? w wielu wystawach w kraju i zagranic─?. (2007 - Stypendium Marsza??ka Wojew??dztwa ??l─?skiego, 2008 - Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2009 - nagroda regulaminowa Mi─?dzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie). Obecnie zajmuje si─? grafik─? i pracuje w katedrze grafiki warsztatowej katowickiej ASP.

Barwne prace "Makro II", "Makro III", "Makro VI", " 0,5" ... pochodz─? z najnowszego (2009) cyklu inspirowanego materi─? organiczn─? wykonane s─? w technikach wkl─?s??odrukowych (akwatinta, mezzotinta, sucha ig??a) i s─? konsekwentn─? kontynuacj─? mojej kilkuletniej fascynacji kolorem w grafice

Recenzja

Po??r??d wielu innych (z kt??rych niewielkiej tylko cz─???ci zda─? mo??emy sobie spraw─?) Olga posiad??a niezwyke trudn─? zdolno??─? kontemplacji wielkiego czerwonego wieloryba zastyg??ego na p??askim horyzoncie najmniejszego z kontynent??w. Zdolno??─? to cenna, zwarzywszy i?? uwalnia od przykrej konieczno??ci ponoszenia koszt??w wizy, biletu, czy akomodacji. Nie trzeba nawet rusza─? si─? z domu. Rozgrzany do czerwono??ci twardzielec przez par─? ostatnich lat wyznacza?? azymut jej wewn─?trznej drogi, spychaj─?c na odleg??y plan szlachetnoszare przestrzenie rodzimej rzeczywisto??ci. Tylko ??wi─?ta czerwona g??ra i nic dooko??a. Dla Olgi linia styku nieba z ziemi─? w naturalny spos??b ??─?czy geograficzn─? rzeczywisto??─? z przestrzeni─? osobist─?.

Z tej podr????y wr??ci??a bogatsza o jeszcze jedn─? umiej─?tno??─?: wydzielania rzeczy istotnych na horyzoncie ma??o wa??nych.

Ostatnio jednak nie pod─???a ju?? za odleg??ym horyzontem, a raczej pochyla si─? nad tym co wi─?kszo??─? z nas, niesiona p─?dem codziennych konieczno??ci, w biegu rozdeptuje: ??upin─?, nasionem, larw─? - pozornie obumar??─? form─? cierpliwie oczekuj─?c─? w ziemi na sw??j nowy czas. Olga odwraca wzrok od spraw bie??─?cych, by za pomoc─? swojej makrowra??liwo??ci szuka─? regu?? naturalnego biegu wydarze?? w ??wiecie z trudem dostrzegalnym dla ludzkiego oka. W nim odnajduje mocny punkt odniesienia, kt??ry pozwala z niezb─?dnym dystansem przygl─?da─? si─? sprawom bie??─?cym.

Mieni─?ca si─? pierwotnymi kolorami ziemia - wydaj─?ca ??ycie i wch??aniaj─?ca je spowrotem - tworzy horyzont, z kt??rego warto wydzieli─? rzeczy istotne z nadmiaru ma??o wa??nych.

Grzegorz Ha??derek
  • 22.11.2009