Polish Printmaking

07.05.2010

Plener graficzny w Dusznikach Zdroju

Plener graficzny w Dusznikach Zdroju

Od 10 do16 kwietnia w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju odby?? si? plener pracowni intaglio prowadzonej przez prof. Przemys??awa Tyszkiewicza (Akademia Sztuk Pi?knych im. Eugeniusza Gepperta we Wroc??awiu).
Udzia?? w nim wzi?li: Magdalena Czerniawska, Diana Karpowicz, Agnieszka Karwowska, Kamila Micho??, Barnaba Miku??owski, Pawe?? Modzelewski, Katarzyna Nowak, Julita Nowosad oraz Martyna Zimo??. Opiekunem pleneru by?? prof. Przemys??aw Tyszkiewicz, a nad bezpiecze??stwem pracy czuwa??a lab. Agata Gertchen. W trakcie pleneru studenci mieli okazj? prowadzi? warsztaty linorytnicze z m??odzie??? licealn? (LO z Dusznik-Zdroju, K??odzka i Kudowy-Zdroju), a efekty pracy zar??wno student??w jaki i licealist??w zosta??y zaprezentowane na wystawie poplenerowej w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju.

Wi?cej informacji na stronach:

http://www.muzpap.pl/
http://www.tvsudecka.pl/material/video/4315
http://www.asp.wroc.pl/?module=News&controller=Read&action=news&id=5132

info: Agata Gertchen
foto: Diana Karpowicz, Martyna Zimo??, Katarzyna Nowak.
  • 07.05.2010