Polish Printmaking

02.01.2012

Ś.P. Prof. Roman Kowalik 1951-2011

prof. Roman Kowalik

W dniu 27 grudnia 2011 roku, zmarł profesor Roman Kowalik.

Pełnił funkcję kierownika Katedry Projektowania Graficznego na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów. Prowadził Pracownię Projektowania Graficznego. Jego twórczość obejmuje prace z zakresu rysunku, grafiki artystycznej, projektowania graficznego, scenografii i konserwacji zabytków. W ostatnim czasie, pochłonięty był bez reszty transpozycją drzeworytniczą rysunków Albrechta Dürera z Kolekcji XX. Lubomirskich.

Msza żałobna zostanie odprawiona 31 grudnia 2011 r. o godzinie 11.50 w kaplicy cmentarnej na Osobowicach. Pogrzeb odbędzie się bezpośrednio po Mszy Św.
  • 02.01.2012