Polish Printmaking

21.08.2013

Studia podyplomowe

studia-podyplomowe

Szanowni Państwo,

Wydział Grafiki i Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu w roku akademickim 2013/2014 ogłasza nabór na dwa nowe kierunki studiów podyplomowych: Interdisciplinary Printmaking – roczne studia podyplomowe w języku angielskim oraz Postprodukcja fotograficzna, filmowa i telewizyjna – roczne studia podyplomowe w języku polskim. Oferta skierowana jest do absolwentów studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

Studia realizowane są w ramach Projektu „Przez grafikę intermedialną do postprodukcji fotograficznej, filmowej i telewizyjnej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 4.3 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020. W roku akademickim 2013/14 oraz 2014/15 studia są bezpłatne.

Studia obejmują m.in. kursy mistrzowskie, wykłady i warsztaty prowadzone przez profesorów/artystów wizytujących, tygodniowe warsztaty graficzne w Grafikens Hus w Mariefred w w Szwecji (w programie studiów Interdisciplinary Printmaking) oraz tygodniowe warsztaty filmowe, fotograficzne lub multimedialne (w programie studiów Postprodukcja fotograficzna, filmowa i telewizyjna).

Zapraszamy do zapoznania się z planem studiów oraz efektami kształcenia na www.asp.wroc.pl oraz printmaking.asp.wroc.pl.

Zapraszamy do studiowania we Wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Nabór trwa do 20 września!

Pytania dotyczące studiów Interdyscyplinary Printmaking oraz zgłoszenia elektroniczne prosimy kierować na adres: printmaking@asp.wroc.pl.

Pytania dotyczące studiów Postprodukcja fotograficzna, filmowa i telewizyjna prosimy kierować na adres: postprodukcja@asp.wroc.pl. Zgłoszenia można składać osobiście lub przesłać drogą pocztową na adres: Dziekanat Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów, Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław.

--
Marta Kubiak
Wydział Grafiki i Sztuki Mediów
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
www.asp.wroc.pl
www.printmaking.asp.wroc.pl
  • 21.08.2013