Polish Printmaking

13.04.2011

Traces of Time / Ślady czasu 1990 – 2011

Traces of time

wystawa grafiki rysunku i malarstwa w Muzeum Architektury we Wrocławiu (Sala Wschodnia i korytarz przed nią)
14 kwietnia – 22 maja 2011 roku
wernisaĹź 14 kwietnia o godzinie 17

artyści:
Mikael Kihlman - Szwecja
Örjan Wikström – Szwecja
Christopher Nowicki – Polska
Przemysław Tyszkiewicz – Polska
Jacek Szewczyk - Polska
Paweł Frąckiewicz – Polska

Wiosną 1990 roku w przestrzeni Galerii Miejskiej przy ul. Kiełbaśniczej we Wrocławiu odbyła się pierwsza wystawa współczesnej grafiki szwedzkiej zorganizowana przez Laurę Dębicką (wtedy współpracującą z Instytutem Polskim w Sztokholmie). Na wernisażu pomiędzy sznurami, na których rozwieszono grafiki, zupełnie tak jak suszące się pranie, spotkaliśmy się po raz pierwszy z przybyłymi ze Szwecji grafikami Mikaelem i Örjanem. Poszliśmy (Jacek Szewczyk i Paweł Frąckiewicz) na otwarcie wystawy w trybie nagłym, doproszeni przez Laurę w ostatniej chwili. Okazało się wkrótce, że był to początek prawdziwej artystycznej przyjaźni, która zaowocowała w ciągu dwudziestu lat licznymi wspólnymi prezentacjami, warsztatami, plenerami i innymi działaniami o charakterze artystycznym i towarzyskim, odbywającymi się ze zróżnicowaną intensywnością i w zmieniającym się składzie osobowym w Polsce, Szwecji, Serbii, Rumunii, Grecji, etc... W tym miejscu wypada nadmienić szczególną atencję, jaką nasi szwedzcy przyjaciele darzą Europę Środkowo-wschodnią i Bałkany. Dzięki autentycznemu ich zainteresowaniu tym regionem Starego Kontynentu staliśmy się prawdziwymi partnerami zaangażowanymi w sprawy dziejące się w tej części świata. Równocześnie zadomowiliśmy się w Szwecji. Ton wzajemnym relacjom nadawali zawsze Mikael Kihlman i Jacek Szewczyk. Planowana wystawa ma upamiętnić jubileusz dwudziestolecia kontaktów stanowiąc równocześnie doniosły, mamy nadzieję, arte-fakt w kulturalnym pejzażu naszego miasta, gdzie owa artystyczna przyjaźń miała swój początek.
  • 13.04.2011