Polish Printmaking

25.02.2009

Triennale Bitola 2009

Triennale Bitola 2009

Do 31 maja mo??na nadsy??a? prace do pierwszego etapu The 6th International Triennial of Graphic Art - Bitola 2009 (Republic of Macedonia)

Formularz i informacje dotycz?ce triennale mo??na pobra? z adresu:
www.polishprintmaking.com/images/upload/trienale-bitola2oo9.doc
  • 25.02.2009