Polish Printmaking

07.12.2012

V MKR Wernisa?? wystawy pokonkursowej

V MKR Wernisa?? wystawy pokonkursowej

Muzeum Architektury oraz Akademia Sztuk Pi?knych im. Eugeniusza Gepperta we Wroc??awiu serdecznie zapraszaj? na otwarcie wystawy po???czone z wr?czeniem nagr??d V Mi?dzynarodowego Konkursu Rysunku Wroc??aw 2012, kt??re odb?dzie si? 12 grudnia 2012 roku, o godz. 17:00 we wroc??awskim Muzeum Architektury.

czas trwania wystawy
12.12.2012-10.02.2013
wernisa?? i wr?czenie nagr??d
12.12.2012, godz. 1700
muzeum architektury
ul. Bernardy??ska 5, Wroc??aw


Tego samego dnia zapraszamy r??wnie?? na finisa?? wystawy prac Laureat??w Mi?dzynarodowego Konkursu Rysunku we Wroc??awiu z lat 1999-2009 pochodz?cych z kolekcji Akademii Sztuk Pi?knych im. Eugeniusza Gepperta we Wroc??awiu.

Finisa?? 12.12.2012, godz. 19:00
Aula Akademii Sztuk Pieknych im. Eugeniusza Gepperta we Wroc??awiu
1 pi?tro, Plac Polski 3/4, Wroc??aw

Opening of the postcompetition exhibition

Museum of Architecture and The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wroc??aw cordially invite you to the opening of the exhibition during which the prize winners of The 5th International Drawing Competition Wroc??aw 2012 will receive the awards, on the 12 of December 2012 at 5 p.m. in the Wroc??aw Museum of Architecture.

the duration of the exhibition
12.12.2012??10.02.2013
opening and awards ceremony
12.12.2012, 5 p.m.
Museum of Architecture
ul. Bernardy??ska 5, Wroc??aw

At the same day we invite you also to the closing of the exhibition of the winners of the international drawing competition from 1999-2009 from the collection of The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wroc??aw

Finisa?? 12.2.2012, 7 p.m.
The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wroc??aw assembly hall
1st floor, Plac Polski 3/4, Wroc??aw
  • 07.12.2012