Polish Printmaking

10.03.2014

What's your story?

What's your story?

"What's your story?" - "Jaka jest Twoja historia?" - to pierwsza wsp??lna wystawa mi?dzynarodowej grupy student??w podyplomowych na wydziale Grafiki i Sztuki Medi??w Akademii Sztuk Pi?knych im. Eugeniusza Gepperta we Wroc??awiu.

"La Librer?a Espa??ola" to niedawno otwarta we Wroc??awiu ksi?garnia g????wnie hiszpa??skoj?zyczna, ale nie tylko.
Mo??na tam znale??? prawdziwe ksi???kowe skarby, zar??wno nowe, jak i te kt??re maj? ju?? swoj? histori?. Na pewien czas do???cz? do nich ksi???ki i obrazy wykonane przez artyst??w z r????nych stron ??wiata, od dalekich Filipin, poprzez magiczn? Chorwacj?, po wyimaginowan? Furlandi?...

Wiele z prezentowanych ksi???ek b?dzie w formie otwartych notatnik??w, w kt??rych ka??dy b?dzie m??g?? dopisa? lub dorysowa? co?? od siebie i stworzy? now? opowie??? razem z nami.

"What's your story?" is a first collective exhibition of an international group of postgraduate students at the department of Printmaking and Media Art at the Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wroc??aw.

"La Librer?a Espa??ola" is a newly opened library and bookstore in Wroc??aw; mostly Hispanic, but not only. One can find there true book gems, new and those that already have their story. For some time they will be accompanied by books and artworks made by artists from around the world, from distant Philippines, through magical Croatia, to imaginary Furlandia...

Many of presented books will be in a form of open notebooks, in which everyone will be invited to add something, and create a new story together with us.

Location:
http://goo.gl/maps/1FrOY

Website:
http://ksiegarniahiszpanska.pl/

  • 10.03.2014