Polish Printmaking

17.05.2010

Wydzia?? Grafiki ASP Pozna??

Grafika ASP Pozna??

W dniu 10. maja o godz. 19.00 w Galerii u Jezuit??w odby??o si? otwarcie wystawy Grafika ASP Pozna?? 2010.

Pokaz prac Katedry Komunikacji Wizualnej i Katedry Grafiki ASP w Poznaniu zwi?zany by?? z promocj? albumu Wydzia??u Grafiki ASP w Poznaniu 02-08

http://www.asp.poznan.pl/exp.php?id=06/grafika
  • 17.05.2010