Polish Printmaking

25.03.2014

Wystawa grafiki Miros??awa Paw??owskiego KAMUFLA?? w Mi??sku

Wystawa grafiki Miros??awa Paw??owskiego KAMUFLA?? w Mi??sku

Zapraszamy na wystaw? grafiki Miros??awa Paw??owskiego
Kamufla?? //??????????????

Galeria Akademia Bia??oruskiej Pa??stwowej Akademii Sztuk Pi?knych
ul. Surganowa, 14 Mi??sk BY

25.03 - 10.04.2014
  • 25.03.2014