Polish Printmaking

24.04.2012

XII Konkurs Graficzny im. JĂłzefa Gielniaka 2012

XII Konkurs Graficzny im. JĂłzefa Gielniaka 2012

XII Konkurs Graficzny im. JĂłzefa Gielniaka 2012
12th Gielniak Graphic Arts Competition 2012

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze ogłasza XII Konkurs Graficzny im. Józefa Gielniaka. Z wielką satysfakcją powracamy do wieloletniej tradycji organizowania międzynarodowego konkursu druku wypukłego. Ponownie pragniemy przypomnieć wirtuoza linorytu tworzącego w sanatorium „Bukowiec” w Kowarach, dać współczesnym grafikom możliwość skonfrontowania swoich osiągnięć, a zwiedzającym wystawę pokonkursową wgląd w aktualną kondycję tradycyjnych technik graficznych.

Wszelkie informacje niezbędne do zgłoszenia swoich prac artyści znajdą na stronie internetowej Muzeum Karkonoskiego poświęconej Konkursowi:
http://www.muzeumkarkonoskie.pl/index.php?page=xii-konkurs-graficzny-im-jozefa-gielniak

KONTAKT:
Sekretariat Konkursu
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej GĂłrze
ul. Jana Matejki 28
58-500 Jelenia GĂłra
telefon: 75 64 550 79
e-mail: konkurs.gielniak@gmail.com


12th Gielniak Graphic Arts Competition 2012
XII Konkurs Graficzny im. JĂłzefa Gielniaka 2012

Karkonoskie Museum in Jelenia Góra announces 12th Gielniak Graphic Arts Competition. With great satisfaction we decided to come back to the long tradition of organising international relief print competition. Once more we would like to remind the master of linocut who worked in sanatorium „Bukowiec” in Kowary and give contemporary artists an opportunity to confront their achievements. Visitors of the exhibition of chosen works, which is to be held afterwards, will get an insight into current condition of traditional graphic techniques.

All relevant information will be published on the website dedicated to the competition:
http://www.muzeumkarkonoskie.pl/index.php?page=xii-konkurs-graficzny-im-jozefa-gielniak-angl

CONTACT:
Secretariat of the Competition
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej GĂłrze
ul. Jana Matejki 28
58-500 Jelenia GĂłra
telefon: 75 64 550 79
e-mail: konkurs.gielniak@gmail.com
  • 24.04.2012