Polish Printmaking

17.04.2009

XIII Międzyanrodowe Biennale Małej Formy Graficznej i Ekslibrisu Ostrów Wielkopolski 2009

Biennale OStrĂłw Wielkopolski

15 maja 2009 mija termin nadsyłania prac na XIII Międzynarodowe Biennale Małej Formy Graficznej i Ekslibrisu w Ostrowie Wielkopolskim.

Karta uczestnictwa - pobierz

WARUNKI UCZESTNICTWA
Organizatorzy zapraszają do udziału w Biennale wszystkich twórców realizujących małą formę graficzną i ekslibris. Celem konkursu jest zaprezentowanie najnowszych osiągnięć w zakresie małej formy graficznej i ekslibrisu.
Każdy autor może nadesłać maksymalnie 6 prac(grafik, ekslibrisów) wykonanych w latach 2007-2009 o wymiarach nie większych niż 20x20 cm. Rozmiar dłuższego boku passe partout nie może przekraczać 30 cm.
Artyści biorący udział w Biennale po raz pierwszy mogą nadesłać prace wykonane przed 2007.
Do konkursu zostaną zakwalifikowane tylko odbitki sygnowane z płyt graficznych. W konkursie nie mogą brać udziału prace wykonane techniką komputerową, odbitki fotograficzne i kserokopie.
Na odwrocie każdej pracy należy zamieścić następujące dane: imię i nazwisko autora, technikę, wymiary pracy, rok powstania, a przy grafikach tytuł. (prosimy o wypełnianie dużymi literami).
Prace należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie: 15 maja 2009 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Rynek - Ratusz, 63-400 Ostrów Wielkopolski (z dopiskiem: Biennale)
Oceny prac dokona Jury powołane przez organizatorów. Ocenie Jury podlegają wyłącznie prace spełniające wyżej wymienione warunki.

Prace zakwalifikowane do ekspozycji zostają włączone do kolekcji Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego jako darowizna autora. Prace niezakwalifikowane do wystawy mogą być odesłane na życzenie autora. Zestawy prac odrzucone w całości zostają odesłane na koszt organizatora.
Autor prac zakwalifikowanych do wystawy wyraża zgodę na ich bezpłatną eksploatację przez Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w ramach działalności statutowej instytucji.

Autor może zastrzec nieudostępnianie danych osobowych (adresu) w katalogu Biennale.

Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za zaginięcie lub zniszczenie prac podczas przesyłki.

Otwarcie wystawy oraz wręczenie nagród i wyróżnień planowane jest 5 września 2009 roku w Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

NAGRODY REGULAMINOWE:
I NAGRODA - 5000 PLN + medal
II NAGRODA - 3000 PLN + medal
III NAGRODA - 2000 PLN + medal
NAGRODY SPECJALNE: ZA EKSLIBRIS MUZEUM MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO - 100 PLN
WYSTAWA INDYWIDUALNA LAUREATA I NAGRODY W POWIATOWEJ GALERII SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

WYRÓŻNIENIA:
medale

Wszyscy uczestnicy wystawy otrzymują katalog i dyplom.
Jury może dokonać innego podziału nagród regulaminowych. Werdykt Jury jest ostateczny.

komisarz wystawy: Katarzyna Woś
dyrektor Muzeum: Witold Banach

ORGANIZATOR:
Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
Gmina OstrĂłw Wielkopolski
Katarzyna Woś - komisarz wystawy
Witold Banach - Dyrektor Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

WSPÓŁORGANIZATORZY:
Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu
Ostrowskie Centrum Kultury
Powiatowa Galeria Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim

ADRES:
Biuro Organizacyjne Biennale
Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
Rynek Ratusz
63-400 OstrĂłw Wielkopolski

KONTAKT:
tel. (062) 591 80 52, 591 80 62
tel. / fax (062) 735 53 71
e-mail: biennaleostrow@wp.pl
  • 17.04.2009