Polish Printmaking

10.03.2014

XV Biennale Ma??ej Formy Graficznej i Ekslibrisu Ostr??w Wielkopolski

XV Biennale Ma??ej Formy Graficznej i Ekslibrisu Ostr??w Wielkopolski

Szanowni Pa??stwo,

zapraszamy do udzia??u w biennale.
Za???czamy regulamin i kart? zg??oszeniow?

Organizatorzy

regulamin

techniki

  • 10.03.2014