Polish Printmaking

prof. zw. Cezary Paszkowski

prof. zw. Cezary Paszkowski

Katedra Grafiki Warsztatowej ASP w Gda??sku

Pracownia druku cyfrowego

Urodzony w 1948 roku. Studia w PWSSP w Gda??sku. Dyplom w 1973 roku w Pracowni Malarstwa prof. Rajmunda Pietkiewicza.
Autor szeregu wystaw indywidualnych w kraju i za granic?. Bierze udzia?? w wystawach zbiorowych w Polsce, Europie, Ameryce, Azji.
Jest laureatem ponad 40 nagr??d, mi?dzy innymi: III nagrody XI Polsko - Fi??skiego Konkursu Grafiki Marynistycznej, Gda??sk, 1981; wyr????nienia Auburn University, Alabama, USA, 1987; medalu Baltic Biennale??87, Rauma Finlandia; Europa Prix Mi?dzynarodowego Triennale Grafiki, Krak??w 1997; Museum Award of Mini - Print Triennial, Tokyo 1998; Grand Prix I Pomorskiego Konkursu Pla-stycznego ??Centrum - . SzOK 2002?, Szczecinek. Posiada tytu?? International Honorary Citizen of New Orleans.


Program pracowni:

Zakres zaj?? to poznanie teoretyczne i praktyczne sposob??w oraz zasad elektronicznego przetwarzania obrazu, wykorzystanie program??w komputerowych w realizacji grafiki artystycznej.
Tworzenie kompozycji, rozwijanie wyobra??ni, wra??liwo??ci.
D???enie do wyszukania w??asnej interpretacji i stylistyki, b?d?cej po???czeniem malarstwa, fotografii, rysunku, kola??u.


Credo:

Moja dzia??alno??? artystyczna to droga ku nowemu.
Inspiruje mnie i niepokoi, wymaga odwagi, po??wi?cenia, eksperymentowania. Improwizuj?, ???cz?c wirtuozeri? warsztatow? z inwencj? poetyck?, na temat otaczaj?cego mnie ??wiata i zdarze?? w nim zachodz?cych.