Polish Printmaking

prof. nzw. Alina Jackiewicz-Kaczmarek

prof. nzw. Alina Jackiewicz-Kaczmarek

Katedra Grafiki Warsztatowej ASP w Gdańsku

Pracownia druku wklęsłego

Urodzona w 1953 r. w Lublinie. Ukończyła studia w gdańskiej PWSSP, kierunek Malarstwo. Dyplom w 1979 roku.
Obecnie prowadzi Pracownię Grafiki Artystycznej w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
Autorka 24 wystaw indywidualnych, uczestniczyła w ponad 120 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Jest laureatką 32 nagród i wyróżnień w konkursach krajowych i międzynarodowych.


Program pracowni:

Program pracowni obejmuje zagadnienia klasycznych technik metalowych, wklęsłodrukowych: akwaforty, akwatinty, odprysku, miękkiego werniksu, suchej igły, mezzotinty oraz druku czarno - białego i barwnego z jednej i wielu matryc.
Wzbogacanie wypowiedzi poprzez łączenie kilku metod graficznych, stosowanie niekonwencjonalnych środków technologicznych, przedruków, technik unikatowych i cyfrowych.
Celem kształcenia jest osiągnięcie biegłości w stosowaniu klasycznych metod druku wklęsłego i wykorzystanie specyfiki warsztatu do swobodnego wyrażania zamierzeń artystycznych. Program akcentujący inwencję twórczą dostosowany jest do umiejętności studenta i pozwala na tworzenie własnych realizacji.