Polish Printmaking

as. ?üukasz Butowski

as. ?üukasz Butowski

Katedra Grafiki Warsztatowej ASP w Gda??sku

Pracownia druku p??askiego - litografia

?üukasz Butowski
malarz, grafik
ur.1981 w Gdyni
lukaszbutowski@gmail.com

Od listopada 2007 pracuje jako asystent w pracowni litografii prof. Z. Gorlaka na Akademii Sztuk Pi─?knych w Gda??sku.

Jest absolwentem malarstwa na Gda??skiej Akademii Sztuk Pi─?knych.
Studiowa?? w latach 2002-2007. W czerwcu 2007 obroni?? dyplom z malarstwa w pracowni prof. T. Miszkin z aneksami z litografii w pracowni prof. Z. Gorlaka oraz rysunku w pracowni prof. R. Gajewskiego.

Wystawy Indywidualne:

2010, pa??dziernik, Galeria Sandhoffer, Innsbruck, Austria
2010, maj, Galeria PITIPA, malarstwo, litografia, Gda??sk
2009, kwiecie??, Ô??Litografia+Ô?Ł, galeria GTPS Ô??PunktÔ?Ł Gda??sk
2008, maj Ô??ConfusaoÔ?Ł wystawa litografii w klubie Ô??PalmaÔ?Ł w Gda??sku

Bra?? udzia?? w kilkudziesi─?ciu wystawach zbiorowych w kraju i za granic─?.