Polish Printmaking

ad. II st. Aleksander Widyński

ad. II st. Aleksander Widyński

Katedra Grafiki Warsztatowej ASP w Gdańsku

Pracownia sitodruku

Studia w latach 1981 - 1986 na Wydziale Malarstwa i Grafiki PWSSP w Gdańsku. Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Kazimierza Ostrowskiego.
Zajmuje się malarstwem, grafiką i tkaniną drukowaną.
Adiunkt II stopnia, Kierownik Pracowni Serigrafii w Katedrze Grafiki Warsztatowej na Wydziale Grafiki, oraz Kierownik Studiów Niestacjonarnych I stopnia w zakresie Projektowania Graficznego ASP w Gdańsku.Program pracowni:

Pracownia daje studentom możliwość realizacji prac zarówno w zakresie grafiki artystycznej, jak i projektowej.
Warsztat sitodrukowy znakomicie obejmuje oba te obszary aktywności studentów nie tylko grafiki, ale również innych wydziałów.
O podejmowanych przez studentów zadaniach decyduje tu nie przynależność do konkretnego rocznika, lecz osiągnięty stopień samoświadomości, poparty również wiedzą technologiczną. To nadrzędna wartość i cel stawiany przed studentami przychodzącymi do naszej pracowni.


Credo:

Praca, codzienne zaczynanie od nowa.