Polish Printmaking

prof. zw. Stanisław Kluska

prof. zw. Stanisław Kluska

Katedra Grafiki Warsztatowej ASP w Katowicach

Pracownia druku wklęsłego #1

Urodzony w 1940 r. Prorektor 2001 - 2002; dziekan 1985 - 1990.
Wystawy indywidualne: Ars Polona Galerie, Düsseldorf, Niemcy 1983; Galeria Friedenau, Berlin Zachodni 1985; Galeria Alte Post, Westerland, Niemcy 1989; Kleine Galerie, Niebul, Niemcy 1989; Galeria Cassino, Aix-les-Bains, Francja 1992.
Wystawy zbiorowe: Międzynarodowe Biennale Grafiki, Frechen 1983, 1986, 1990; Międzynarodowe Biennale Grafiki, Kraków 1984, 1986; Intergrafia, Katowice 1984, 1986; Weiniger Graphics, Boston, USA 1985; Premio Internazionale, Biella 90, Włochy 1990; I Polskie Triennale Grafiki, Katowice 1991; Współczesna Grafika Polski, Retretti Art Center, Finlandia 1993; Fax Art - „Just Now”, Helsinki, Finlandia 1995; „Daniel Chodowiecki - Preiss 1996”, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot 1997.
Nagrody: zdobył ponad 30 nagród i wyróżnień w kraju i za granicą.


Program pracowni:

Program pracowni zakłada kształcenie dyspozycji intelektualno - artystycznych studentów w oparciu o doświadczenia wyniesione także z innych pracowni(m.in. malarstwa, rysunku itp.), z możliwością autokreacji w technice druku wklęsłego.
Równolegle - od 2008 roku - prowadzimy działania, których programowym źródłem inspiracji jest tekst literacki stanowiący ideową podstawę kreowanego obrazu.
Możliwość stosowania wszelkich technik graficznych zwiększa szansę doboru optymalnych środków dla wyrażania definiowanych idei.