Polish Printmaking

ad. dr Grzegorz Ha??derek

ad. dr Grzegorz Ha??derek

Katedra Grafiki Warsztatowej ASP w Katowicach

Pracownia druku wkl?s??ego #1

Urodzony w 1977 r. Absolwent Instytutu Sztuki w Cieszynie Uniwersytetu ??l?skiego w Katowicach oraz ASP w Katowicach. Dyplom z wyr????nieniem w 2003 roku w pracowni prof. Jana Szmatlocha
Wystawy indywidualne: The Other Way, Krak??w, 2004; Plakaty, Klub Fanaberia, Bytom, 2005; ?Metropolie - Nekropolie?; Pejza??e pami?ci, Muzeum Sztuki Wsp????czesnej, Mi??sk, Bia??oru??, 2007
Wystawy zbiorowe: Fax Art - Life and Peace, Ogaki Poster Museum, Japonia, 2002; 5. Triennale Grafiki Polskiej - Katowice, 2003; 13. Mi?dzynarodowe Biennale Grafiki - Warna, Bu??garia, 2005; Mi?dzynarodowe Triennale Plakatu, Toyama, Japonia 2006; Mi?dzynarodowe Biennale Plakatu, Lahti, Finlandia, 2007
Nagrody: I nagroda III Mi?dzynarodowego Konkursu Graficznego na exlibris drzeworytniczy i linorytniczy im. Paw??a Stellera, Biblioteka ??l?ska, Katowice, 2002; II nagroda i srebrny medal Satyrykonu, Legnica, 2006; Grand Prix 6. Triennale Grafiki Polskiej, Katowice, 2006.