Polish Printmaking

Pracownia druku wklęsłego #2

  • instr. Marcin Białas