Polish Printmaking

prof. nzw. Mariusz Pa??ka

prof. nzw. Mariusz Pa??ka

Katedra Grafiki Warsztatowej ASP w Katowicach

Pracownia druku wypuk??ego #1

Urodzony w 1952 r. Kierownik Katedry Grafiki Warsztatowej.
Wystawy indywidualne: BWA Katowice, 1993; Im Haus Monheim, Berlin, 1993; Galeria ??Grotta Nobile?, Krak??w, 1998; Galeria ASP, GCK, Katowice, 2002.
Wystawy zbiorowe: Mi?dzynarodowe Biennale / Triennale Grafiki w Krakowie: 1980, 1986, 1991, 1994, 1997, 2003; Intergrafia, Katowice 1980, 1986, 1991; Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach: 1994, 1997; Mi?dzynarodowe Biennale Grafiki, Fredrikstad, 1982, Lublana 1989, Warna 1989, Kanagawa 1992, Kochi 1993.
Nagrody: 2 Triennale Grafiki Polskiej, Katowice, 1994 - nagroda regulaminowa; Praca Roku ??99, Katowice, 2000 - Grand Prix; Mi?dzynarodowa Wystawa Exlibrisu, Rijeka, 2001 - nagroda regulaminowa.


Program pracowni:

Poza zadaniami czysto warsztatowymi, celem Pracowni Druku Wypuk??ego jest pomoc w dojrzewaniu ??wiadomo??ci tw??rczej przysz??ych absolwent??w.
Dost?pno??? materia????w i prostota dzia??a?? powoduje, ??e w du??ym stopniu uwaga w realizacji dzie??a przenosi si? na sfer? intelektualn? w procesie tworzenia. Wa??nym elementem tego etapu staje si? eksperyment i mo??liwo??? nowego zdefiniowania matrycy i powielania.
Studenci odreagowuj?c skomplikowane technologie najnowszych medi??w w kontakcie z drewnem, linoleum, gipsem uzyskuj? form? bardzo wsp????czesnego j?zyka wypowiedzi.