Polish Printmaking

prof. zw. Adam Romaniuk

prof. zw. Adam Romaniuk

Katedra Grafiki Warsztatowej ASP w Katowicach

Pracownia Grafiki Cyfrowej

Urodzony w 1949 r. Prorektor 2005 plus; prodziekan 1989-1990.
Wystawy indywidualne: Ars Polona Galerie, D??sseldorf, NIemcy, 1983; Galerie LK, Varrelbusch, Niemcy, 1983; Galleria di Banchieri, Torino, W??ochy 1990; Festival Art-Eu 2, Hattingen, Niemcy 1997; Galeria Willa, Miejska Galeria Sztuki, ???d??; Galeria BWA, Katowice, 2002; Stadtgalerie, Karlsruhe, Niemcy 2005; Muzeum ??l?skie, Katowice, 2006.
Wystawy zbiorowe: Mi?dzynarodowe Biennale/Triennale Grafiki, Krak??w 1980- 1986, 1994, 2000, 2006; Og??lnopolska Wystawa ??Kolor w Grafice?, Muzeum Okr?gowe, Toru?? 1988, 1991; Wsp????czesna Grafika Polski, Retretti Art Center, Finlandia 1993; Andrzej Pietsch, gli amici e gli allievi. Grafica e disegno dall??Accademia di Belle Arti di Cracovia, Roma, W??ochy 1999; Galeria BWA, Katowice 2002; Mi?dzynarodowe Triennale Grafiki ??Kolor w grafice?, Toru?? 2003, 2006; ??lady przyja??ni, Fabryka Trzciny, Warszawa 2006; Ewokacja matrycy, Otwarta Pracownia, Krak??w 2007.
Nagrody: nagroda fundowana Triennale Grafiki Polskiej, Katowice 2000; III Nagroda Publiczno??ci Mi?dzynarodowego Triennale Grafiki, Katowice, 2002.Program pracowni:

Tworzymy mocny i przejrzysty pomost pomi?dzy tradycj? a wsp????czesno??ci?.
W ramach podstaw, przygotowujemy studenta do zaj?cia w??a??ciwego miejsca w procesie tworzenia prac multimedialnych z zastosowaniem nowych technologii.
Baz? tych dzia??a?? jest do??wiadczenie artystyczne wywodz?ce si? z warsztat??w graficznych oraz malarskich. Punktem wyj??cia jest budowanie obrazu cyfrowego z przeznaczeniem do wszelkiego typu projekcji. Nastawiamy si? na otwarto??? na r????norodne postawy artystyczne, rozmaite ??rodki wyrazu. Istotne jest poj?cie interaktywno??ci poprzez w???czanie wszystkich otaczaj?cych element??w kreatywnych.
Media, kt??rymi dysponujemy, pomagaj? nam utrzymywa? interakcj?. Realno???, iluzyjno??? i wirtualno??? to zagadnienia, z kt??rymi stale konfrontujemy student??w realizuj?c koncepcj? przy pomocy tradycyjnych i najnowszych technologii.
Intencj? nasz? jest prowokowanie student??w do sytuowania przekazu mi?dzy rozmaitymi mediami.