Polish Printmaking

wyk??. dr Katarzyna Dziuba

wyk??. dr Katarzyna Dziuba

Katedra Grafiki Warsztatowej ASP w Katowicach

Pracownia Grafiki Cyfrowej

e-mail:kasia.dziuba@gmail.com

urodzona w 1970 r
zamieszka??a w Mys??owicach

1998 - 2001 Akademia Sztuk Pi?knych im. W. Strzemi??skiego w ?odzi Kierunek Wzornictwo, Wydzia?? Tkaniny i Ubioru;
Dyplom w Pracowni Projektowania Ubioru prof. A.Pukaczewskiej
1993-1998 Akademia Sztuk Pi?knych im. J. Matejki w Krakowie , Kierunek Grafika Wydzia?? Grafiki w Katowicach Dyplom z wyr????nieniem w Pracowni Litografii prof. A.Romaniuka i Pracowni Malarstwa prof. J. Ryka??y
Od 2001 roku wyk??adowca katowickiej ASP, asystent w: Pracowni Technik Nietradycyjnych oraz w Pracowni Technik Cyfrowych prof. A.Romaniuka a obecnie w Pracowni Grafiki Cyfrowej adj. dr D. Gajewskiego na Wydziale Artystycznym na Kierunku Grafika Warsztatowa.

Wybrane wa??niejsze wystawy, konkursy , nagrody i wyr????nienia :

1998 Grafika Roku, Krak??w (nagroda r??wnorz?dna);1998 Og??lnopolski Konkurs Graficzny dla stydent??w wy??szych uczelni plastycznych po??wi?cony pami?ci T. Kulisiewicza (I nagroda);1999 I Og??lnopolskie Biennale Grafiki Studenckiej, Pozna??;2000 Grafika ,Nidzica( wystawa indywidualna); 2001 Premiery 2001, ???dz; 2004 Swiat oczami Artysty, Sonowieckie Centrum Sztuki; 2006 Grand Prix M??odej Grafiki Polskiej, Bunkier Sztuki Krak??w; 2006 Co?? w Nas, Jastrz?bie Zdr??j,(wystawa indywidualna; 2007 The 11th European Biennial Competition for Graphic Art, Bruges, Belgia; 2007 International Print Exhibition Tokyo 2007,Japan; 2008 The 13th International Biennial Print Exhibition, R.C.C., Taipei, Taiwan; 2008 Dialog z Cyfrowym Cieniem, (Katowice, Krak??w, Siemianowice, 2009 Radom); 2008 The fifth Biennial International Miniature Print Exhibition BimpeV , Vancouver Canada; 2008 5 Mi?dzynarodowe Biennale Miniatury Cz?stochowa 2008; 2008 Cork Printmakers Residency Award 2008, Cork w Irlandii; 2008 I Mi?dzynarodowe Biennale Grafiki Cyfrowej, Gdynia 2008 (wyr????nienie honorowe); 2009 Koszarowa17- grafika katowickiej ASP Osrodek Propagandy Sztuki ???dz; 2009 Northern Print Biennale,Newcastle,Londyn, Wielka Brytania;
2009 - Punkt G, Galeria ASP Wroc??aw;
2009 - Grafika, Chorzowskie Centrum Kultury, Galeria MM (wystawa indywidualna ) wystawa towarzysz?ca MTG 2009 Krak??w;
2009 - Grafika Polska - Sztuka i Edukacja, Pa??ac Sztuki, Krak??w, (wystawa towarzysz?ca MTG 2009 Krak??w);
2009 - 7 Triennale Grafiki Polskiej, BWA, Katowice - nominacja do nagrody fundowanej za zestaw prac;
2009 - Mi?dzynarodowe Triennale Grafiki Krak??w 2009, Bunkier Sztuki Krak??w, - nagroda Toshihiro Hamano;
2009 - Grafika czy juz fotografia- Opole 2009, Galeria Sztuki Wsp????czesnej, Opole
2010 - Mi?dzynarodowe Triennale Grafiki Wiede?? 2010 Kunstlerhaus Wien;
2010 - Grafik der Kunstakademie Katowice - Instytut Polski w Dusseldorfie i Galeria Markelbach w Dusseldorfie , Niemcy;
2010 - Galeria Sztuki Wsp????czesnej w Mi??sku , Wystawa pedagog??w z ASP w Katowicach, Bia??oru??
2010 - Under44 M??oda Grafika ??l?ska, ASP Pozna??
2010 ?? Matrices 2010 ?? International Exhibition of Small Form Electrographic Art, Budapeszt,W?gry
2010 ?? The 7TH Triennial Of The Polish Graphics - Ostrawa, Czechy
2010 - indywidualna wystawa grafiki w Japonii: - 14-26 wrzesien 2010, Gallery Space SAKAIDE, Sakaide City , Kagawa Prefecture

Prace w zbiorach
Sosnowieckie Centrum Sztuki, Zamek Sielecki, Sosnowiec
Museum of Bruges, Belgia
Sakima Art Museum, Okinawa Japan
The library of Royal Academy of Fine Arts of Liege, Belgia