Polish Printmaking

prof. zw. J??zef Budka

prof. zw. J??zef Budka

Katedra Grafiki Warsztatowej ASP w Katowicach

Pracownia druku p??askiego - litografia

Urodzony w 1953 r.
Wystawy indywidualne: Midway Forum Toronto, Kanada 1988; Kolonia, Bonn, Niemcy 1995; BWA, Katowice 1999; Muzeum Historii Katowic, Katowice 2003; Wystawa Rysunku, Teatr ??l?ski, Katowice 2004.
Wystawy zbiorowe: Wystawa Grafiki Polskiej, Leiria, Coimbra, Lizbona, Portugalia 1979; Mi?dzynarodowe Biennale Grafiki BWA, Krak??w 1984; I Triennale Grafiki Polskiej, BWA, Katowice 1991; ??Andrzej Pietsch i przyjaciele? Instytut Polski Rzym, W??ochy 1999; Mi?dzynarodowy plener malarski ??Bieszczady? Myczkowce 2003, 2004 i 2005 r.
II nagroda - ??Najlepsza grafika, najlepszy warsztat?, ZPAP Katowice 1979;
Praca Roku ZPAP, Katowice 1995;
nominacja do Grand Prix III Triennale Grafiki Polskiej, Katowice 1997.


Program pracowni:

Pracownia litografii ASP w Katowicach realizuje sw??j program artystyczny i dydaktyczny w oparciu o szeroko poj?ty warsztat druku p??askiego, wykorzystuj?c zar??wno klasyczny kamie?? litograficzny, jak i offsetowe p??yty aluminiowe.
W kszta??ceniu zwracamy szczeg??ln? uwag? na niepowtarzalny, charakterystyczny ??lad jaki proponuje litografia, gdzie istnieje mo??liwo??? jej identyczno??ci w powielaniu ale r??wnie?? ingerencji w odbitk? poprzez zabiegi monotypiczne, kaszerunek, collage.


Credo:

Nie wystarczy marzy?, by t?sknot? zamieni? w dzie??o.
Trzeba wej??? na zupe??nie inny, bardziej wymagaj?cy teren, ni?? samo doznanie: na ryzykowny szlak przygody artystycznej, kt??r? musi si? pokocha? nie mniej, bez ??adnej tolerancji i kompromis??w, ale tak??e bez gwarancji wzajemno??ci.