Polish Printmaking

11.10.2009

Kolor w Grafice 2009

Kolor w Grafice 2009

6. Mi?dzynarodowe Triennale Grafiki Kolor w Grafice" To??samo??? a tradycja"

Tegoroczna edycja, opatrzona podtytu??em - dosy? prowokacyjnym w czasach postmodernizmu - To??samo??? a tradycja, po??wi?cona b?dzie problemom rozpoznawania tradycji i budowania poczucia to??samo??ci, pytaniom o znaczenie tych poj?? dzisiaj oraz kwestii tego, czy globalna wioska albo skansen to rzeczywisty wyb??r, na jaki jeste??my skazani. To w sensie kontekst??w sztuki, natomiast w sensie warsztatowym spr??bujemy zastanowi? si?, jak dzisiejsi arty??ci wykorzystuj?/kontynuuj?/zaprzeczaj? w swojej tw??rczo??ci bardzo bogatej tradycji graficznej.

wi?cej informacji na stronie:
http://www.wozownia.pl/wystawy/wystawy.htm#beb

fotorelacja:
http://www.serigrafiaumk.com/kolor.html

plakat
  • 11.10.2009