Polish Printmaking

12.03.2009

Konferencja tow. 6BGS ??M??oda Grafika Polska. Postawy artystyczno-spo??eczne pokolenia XXI?

Konferencja 6BGS

Zdj?cia z otwarcia wystawy pokonkursowej 6 Biennale Grafiki Studenckiej w Poznaniu i wydarze?? towarzysz?cych mo??na obejrze? na stronach:

otwarcie wystawy ??GRAFIKA | My dzisiaj. ASP w Poznaniu?

otwarcie wystawy pokonkursowej i wr?czenie nagr??d laureatom 6 BGS

Konferencja towarzysz?ca 6BGS ??M??oda Grafika Polska. Postawy artystyczno-spo??eczne pokolenia XXI?
  • 12.03.2009