Polish Printmaking

ad. dr hab. Bogdan Miga

ad. dr hab. Bogdan Miga

Katedra Grafiki Warsztatowej ASP w Krakowie

Pracownia drzeworytu

Urodzony w 1963 roku w Strzyżowie. Studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w latach 1985 - 1990. Dyplom w Pracowni Drzeworytu w 1990 roku.
Obecnie pracuje jako kierownik Pracowni Drzeworytu ASP w Krakowie na stanowisku prof. ASP
Wystawy indywidualne: Hattingen 1990, Bad Sassendorf 1990, Galeria Terra Incognita 1996 Kraków, Galeria Gil 1999 Kraków, Galeria PWST 2000, Kraków
Udział w licznych wystawach i konkursach krajowych i zagranicznych.


Program pracowni:

Głównym celem kształcenia w Pracowni Drzeworytu, realizowanym w oparciu o szeroko pojęte techniki druku wypukłego, jest wspomaganie rozwoju osobowości artystycznej studentów.
W trakcie realizacji prac, dla których szkic stanowi jedynie inspirację, studenci mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności warsztatowych, rozwijania zdolności artystycznych oraz realizacji własnych dążeń.
Wspólne omówienia i wybór szkiców, a także prowadzone w trakcie pracy korekty, mają na celu osiągnięcie przez studentów umiejętności podejmowania odważnych decyzji, rozwijania zmysłu obserwacji i analizy oraz właściwego doboru środków dla realizacji zamierzonego celu. Końcowym efektem jest wykształcenie świadomego, odpowiedzialnego twórcy, poszukującego nowych możliwości warsztatowych i interesujących rozwiązań artystycznych.