Polish Printmaking

prof. zw. Roman Zygulski

prof. zw. Roman Zygulski

Katedra Grafiki Warsztatowej ASP w Krakowie

Pracownia litografii

Urodzony w 1951 roku w Krakowie
Studia na Wydziale Grafiki krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom w 1974 roku u doc. Włodzimierza Kunza i doc. Witolda Skulicza. Profesor Wydziału Grafiki ASP w Krakowie. W latach 1996-2002 pełnił funkcję dziekana Wydziału Grafiki ASP w Krakowie Uprawia grafikę, malarstwo, rysunek.
Wystawy indywidualne , m.in. w: Krakowie, Nowym Sączu, Poznaniu, Przemyślu, Niemczech, Norwegii, USA.
Artysta brał udział w kilkudziesięciu zbiorowych wystawach grafiki w kraju i za granicą
Stypendium Ministra Kultury i Sztuki w 1981 roku.
W 1987 roku stypendium Uniwersytetu Stanu Connecticut.
W 1988 roku otrzymał stypendium Prezydenta Miasta Krakowa.
Wyróżniony nagrodą III stopnia Ministra Kultury i Sztuki w 1983 roku.


Program pracowni:

Celem kształcenia w Pracowni Litografii jest, m.in.: pobudzanie szeroko rozumianego rozwoju osobowości artystycznej studenta, nauka warsztatu dla umożliwienia realizacji wizji plastycznej studenta oraz przekazywania wiedzy o technice następnym pokoleniom.
Program ma charakter otwarty i jest w każdym przypadku indywidualnie kształtowany przez prowadzącego wobec potrzeb i zamierzeń studenta.
Podczas zajęć podejmowane są problemy: kompozycji obrazu, kształtowania formy plastycznej (języka oraz treści dzieła), zagadnień technicznych warsztatu graficznego. W ramach korekty, omawiane są historyczne i współczesne dokonania w grafice polskiej i światowej, szczególnie dotyczące litografii.
Proces nauczania oparty jest na systemie korekt indywidualnych i zbiorowych, na mini-wykładach i prezentacjach warsztatowych, przeglądach prac i omówieniach będących podsumowaniem pracy całego semestru lub roku akademickiego.