Polish Printmaking

prof. zw. Jacek Gaj

prof. zw. Jacek Gaj

Katedra Grafiki Warsztatowej ASP w Krakowie

Pracownia rysunku #1

Urodzony 1938 w Krakowie
Studia na Wydziale Malarstwa i Grafiki ASP w Krakowie. Dyplom w roku 1962. Profesor na Wydziale Grafiki krakowskiej ASP, prowadzi?? Pracowni? Rysunku.
Uprawia grafik? i rysunek
Liczne Wystawy indywidualne i zagraniczne, m.in. w: Warszawie, ?odzi, Katowicach, Kolonii, Wiedniu, Pary??u, Nowym Jorku i Rzymie
Udzia?? w ponad 250 wystawach zbiorowych krajowych i zagranicznych.
Liczne prace w zbiorach muzealnych w kraju i za granic?
Nagrody m.in. w: Miedzynarodowym Biennale Grafiki w Krakowie 1966, 1968; Mi?dzynarodowym Biennale w Buenos Aires 1970, VI Og??lnopolskiej Wystawie Grafiki w Warszawie 1973, Mi?dzynarodowej Wystawie ??Graphica Creativa? w Jyv?skyl? 1978, Triennale Malarstwa i Grafiki w ?odzi 1979.