Polish Printmaking

ad. dr hab. Marcin Surzycki

ad. dr hab. Marcin Surzycki

Katedra Grafiki Warsztatowej ASP w Krakowie

Pracownia serigrafii

Urodzony w 1963 roku
Studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 1988-1989 stypendium Ministra Kultury i Sztuki. Dyplom w 1989 roku w Pracowni Wklęsłodruku prof. Andrzeja Pietscha.
Brał udział w ponad 200 wystawach oraz pokazach sztuki w Europie, Japonii, USA, Korei, Chinach
Nagrody: I stopnia Rektora ASP w Krakowie, 2007; Grand Prix - 5 TGP w Katowicach 2003; Specjalna - Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie, 2003; 9th Space International of Miniature Print Exhibition, Seoul, Korea, 1996; Publiczności - 6 Międzynarodowe Biennale Architektury, Kraków, 1996; Regulaminowa - 11th German International Exhibition of Graphic Art, Frechen, 1996; Grand Prix - Najlepsza Grafika Miesiąca ZPAP Kraków, 1994.


Program pracowni:

Nadrzędnym celem nauczania w Pracowni Serigrafii jest kształcenie twórców sztuki przygotowanych do samodzielnej pracy artystycznej.
Autorski program edukacyjny ma charakter otwarty i jest dostosowany do zamierzeń studenta oraz jego predyspozycji. Zmierza w swej istocie do indywidualizacji postaw artystycznych i sposobów kreowania grafiki - obrazu.
Do realizowanych podczas zajęć problemów warsztatowych oraz treści nauczania należy m.in.: odpowiednia współzależność elementów formalnych i znaczeniowych, przyswajanie zagadnień technicznych warsztatu serigraficznego, eksperyment oraz innowacyjność w procesie tworzenia matrycy, omawianie dokonań i osiągnięć w grafice artystycznej (warsztatowej).