Polish Printmaking

prof. nzw. Henryk Ożóg

prof. nzw. Henryk Ożóg

Katedra Grafiki Warsztatowej ASP w Krakowie

Pracownia wklęsłodruku

Urodzony w 1956 roku
Studia na Wydziale Grafiki krakowskiej ASP Dyplom w 1981 r. u prof. S. Wejmana. Od 2002 roku prowadzi Pracownię Wklęsłodruku. 2002-2008 - prodziekan Wydziału Grafiki. Od 2008 roku Kierownik Katedry Grafiki Warsztatowej Uprawia grafikę i malarstwo.
Nagrody: MBG w Lublanie w 1991, 1997; I nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Otwartym na Grafikę w Łodzi, 1994; II nagroda na Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach, 1994; I nagroda na Międzynarodowym Triennale Grafiki Mezzotinta w Gdańsku, 1995. Wyróżnienie na Triennale Tczewskim w Tczewie w 1995; Nagroda Wojewody Krakowskiego na Ogólnopolskiej Wystawie Grafiki w Łodzi, 1996; Nagroda na Międzynarodowej Wystawie Grafiki w Portland, 1997. Nagroda regulaminowa na MTG w Krakowie.
Udział w około 300 wystawach zbiorowych i 30 wystawach indywidualnych w kraju i za granicą.


Program pracowni:

Osiągnięcie wyłącznie „reprodukcyjnej” biegłości warsztatowej nie jest wystarczającym celem kształcenia.
Swoboda i trafność w dobieraniu środków warsztatowych może również inspirować kształtowanie formy artystycznej i wyrażanie zamierzonego (czy tylko przeczuwanego) pomysłu, idei i sensu dzieła artystycznego.
W Pracowni Wklęsłodruku celem jest kształcenie twórców sztuki, a nie ograniczanie się jedynie do nauczania sprawnych rysowników czy akwaforcistów.