Polish Printmaking

dr hab. Sławomir Ćwiek

dr hab. Sławomir Ćwiek

Katedra Grafiki Warsztatowej ASP w Łodzi

Pracownia druku cyfrowego i technik klasycznych

Urodzony w 1954 r. Absolwent Wydziału Grafiki i Malarstwa PWSSP w Łodzi. Dyplom w Pracowni Sitodruku. Od 1992 roku związany z Wydziałem Grafiki i Malarstwa łódzkiej ASP, gdzie w 2004 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego.
Obecnie prowadzi, wspólnie z prof. Jerzym Leszkiem Staneckim, Pracownię Podstaw Grafiki Warsztatowej oraz samodzielnie Pracownię Druku Cyfrowego i Technik Klasycznych.
Działalność artystyczna obejmuje grafikę warsztatową, rysunek, malarstwo i projektowanie graficzne.


Program pracowni:

Jedna z pięciu samodzielnych pracowni w katedrze. Głównym założeniem jest pielęgnowanie obszaru suwerennej swobody twórczej, niezależnie od doraźnych wpływów schematów ikonograficznych oraz sztywnej dyscypliny technicznej.
Tworzenie warunków dla ideowo uzasadnionych poszukiwań wypowiedzi graficznych opartych o techniki hybrydowe. Wykorzystując dowolne metody i sposoby druku studenci realizować mogą projekty z szeroko pojmowanej grafiki warsztatowej. Efekty to przeważnie łączenie druku cyfrowego z technikami klasycznymi, a także działaniami rysunkowo-malarskimi.


Credo:

Metafizyczny problem morficznego kształtu istnieje nieprzerwanie od początku dziejów kultury ludzkiej, jest nieograniczony i nieskończony, dlatego drążę go w poczuciu pełnego bezpieczeństwa, bez obawy dojścia do wyczerpującej finalnej prawdy.